Sales Training

 

”Halusimme kehittää Aikolonin asiakkuushallintaa. Teimme aluksi asiakasselvityksen Helsinki Sales Academyn toimesta. Halusimme tietää, miten asiakkaamme olivat kokeneet myynti- ja asiakkuustyöskentelymme. Selvityksen pohjalta suunnittelimme yhdessä Olli Syväsen kanssa ohjelman asiakkuushallintaan liittyviin workshoppeihin. Ollin avulla synnytimme asiakkuustyöskentelyyn työkalut ja toimenpiteet. Uusien toimien jalkauttamisen vahvistamiseksi toteutimme myös seurantaworkshopin, jossa ratkoimme jalkauttamiseen liittyviä haasteita. Ollin osallistava tapa johtaa workshoppeja ja haastaa osallistujia synnytti aktiivista keskustelua ja vauhditti asiakkuushallinnan kehittämistä haluttuun suuntaan .”

- Marko Koljonen, Myynti- ja markkinointijohtaja, Aikolon Oy

”Halusimme päivittää osaamistamme erityisesti myyntiprosessimme eri vaiheissa. Toteutimme myynnin workshopin Olli Syväsen fasilitoimana. Kävimme läpi myyntiprosessin vaiheita alkaen ensikontaktista kaupan päättämiseen. Saimme workshopissa vinkkejä ja ideoimme yhdessä uusia taktiikoita eri vaiheisiin. Ollin tapa fasilitoida workshoppia piti tiimimme aktiivisena ja vauhditti uusien toimintatapojen haltuunottoa. Workshop oli kokonaisuutena erittäin onnistunut.” 

- Joonas Mäkiranta, Head of Sales, Saashop Oy

”Jatkuva oppiminen on avain yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen. Digitalisaation myötä on osaamisen kehittäminen kuitenkin muuttunut. Nyt voimme oppia paikasta ja ajasta riippumatta ja myöskin rakentaa itsellemme digitaalisia oppimispolkuja oman tarpeen mukaan. Tästä syystä yritykset haluavat panostaa yksilöllisempiin ratkaisuihin aiempaa enemmän. Tähän toimintaympäristön muutokseen ja myöskin omien palveluidemme digitalisoitumiseen liittyen halusimme päivittää myyntiosaamistamme. Toisaalta halusimme myös varmistaa, että käyttämämme toimintamallit, prosessit ja pelikirjat istuvat nykytilanteeseen.  Valitsimme konsultiksi ja valmentajaksi Helsinki Sales Academyn Olli Syväsen. Hän perehtyi tilanteeseemme haastattelemalla sekä johtoa että myyntitiimiä ja suunnitteli sen pohjalta workshoppien sisällön. Workshopit onnistuivat hyvin ja saimme yhdessä tehtyä tärkeitä linjauksia ja päätöksiä myyntimme kehittämiseksi. Osallistujat arvostivat erityisesti Olli Syväsen aktivoivaa ja osallistavaa otetta.”

- Risto Sundell, Toimitusjohtaja, Helsingin Kamari Oy, Resurssijohtaja, Helsingin Seudun Kauppakamari

”Halusimme päivittää myyntiedustajiemme osaamista erityisesti myyntitilanteissa. Edustajamme tapaavat päivittäin useita kaupan sisäänostajia varsin hektisissä ympäristöissä. Valitsimme valmennuksen toteuttajaksi Helsinki Sales Academyn Olli Syväsen. Kokonaisuuteen kuuluivat asiakkaan, edustajien ja johdon haastattelut, joiden pohjalta saimme ehdotuksen Sales Workshopin sisällöksi.  Ollin ote workshopissa oli erittäin osallistava ja löysimme yhdessä useita toimenpiteitä saatettavaksi käytäntöön. Voin lämpimästi suositella Helsinki Sales Academya ja Ollia erilaisiin myynnin ja johtamisen kehittämis- ja valmentamistilanteisiin.”

- Peter Gutwert, Toimitusjohtaja, Retail24 Finland Oy

 

 

’’Päivitimme yhdessä Helsinki Sales Academyn kanssa myyntiprosessin kuvauksemme toimivaksi niin päivittäiseen työhömme kuin uuteen asiakkuudenhallintajärjestelmäämme. Tavoitteena oli kehittää ja tehostaa toimintaamme kokonaisvaltaisesti. Valmennuksen kautta saimme uusia näkemyksiä, ja se aktivoi hyvin koko tiimiämme osallistumaan ja ideoimaan. Uskon, että valmennuksen avulla tulemme kasvamaan tuloksellisesti ja pystymme tehostamaan toimintojamme taloudellisesta näkökulmasta.’’

- Jenna Tikkanen, Sales Director, Woodio

 

           

”Halusimme varmistaa, että myynnin pelikirjamme on kunnossa ja että palvelulupauksemme on toimiva. Toteutimme johtoryhmämme kanssa kaksiosaisen workshopin Helsinki Sales Academyn Olli Syväsen fasilitoimana. Workshop oli erittäin hyödyllinen ja saimme uusia ajatuksia myyntimme toteuttamiseen ja päivitimme myynnin pelikirjamme. Olemme vieneet uusia toimintatapoja käytäntöön ja huomanneet niiden toimivan asiakastilanteissa. Olli Syväsellä on pitkä kokemus myynnistä ja käytännön ote workshop-työskentelyyn. Voin lämpimästi suositella häntä erilaisiin myynnin kehittämistilanteisiin."

- Kati Järvelä, Managing Director, Futunio Oy